IES IES certified

Postgraduální studium managementu, ekonomie a práva

Studium

Ústav profesních studií o.p.s. je vzdělávací instituce, která realizuje specializované vzdělávací a výukové programy z oboru ekonomie, managementu a práva pro absolventy vysokých škol.

Studium je orientováno na praxi, výuka probíhá v češtině, angličtině nebo ruštině, pod vedením pedagogů z vysokých škol a odborníků z praxe. Při výuce respektujeme teorii, současně však pracujeme s každodenní profesní zkušeností.

  • Statutárním orgánem Ústavu je ředitel, který řídí činnost Ústavu a jedná jeho jménem
  • Ředitelem Ústavu byl Správní radou Ústavu jmenován Mgr. JUDr. Petr Macháč, LL.M.
  • V čele Správní rady Ústavu stojí Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M.

certifiedCertifikace Ústavu profesních studií je provedena mezinárodním certifikátem britské certifikační instituce, která garantuje kvalitu výukových programů a vydává absolventům certifikované diplomy.

 

 

Podmínky přijetí

  • Podání přihlášky ke studiu vybraného programu
  • Ověření předchozího vzdělání

 

Program

Podmínky pro přijetí ke studiu

MBA

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně
v bakalářském studijním programu

LL.M.

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně
v bakalářském studijním programu

 

Průběh studia

Studující postgraduálních programů zpracovávají seminární práce (na úrovni diplomových prací), které e-learningový program odesílá lektorovi pro hodnocení. Obdobný systém pak je použit u závěrečných diplomových prací.

Studium profesních programů je koncipováno do 2 semestrů, v jejichž průběhu absolvuje student prověření znalostí z teorie a praxe formou posouzení předložené seminární práce, která je vybrána ze seznamu seminárních prací přiřazených vždy k příslušnému vzdělávacímu modulu.

Studenti se dále připravují absolvováním hromadných konzultací, individuálních konzultací a samostudiem.

 

Poplatky za studium

Program

Cena za studium

Cena za semestr

MBA

98 000 Kč

49 000 Kč

LL.M.

98 000 Kč

49 000 Kč

Možnost úhrady ve splátkách

Při dvou splátkách je výše jedné splátky 49.000,- Kč. Splatnost první splátky je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu, druhé splátky pak na začátku druhého semestru.

Při čtyřech splátkách je výše jedné splátky 24.500,- Kč. Splatnost první je do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy o studiu. Druhá je splatná v polovině prvního semestru, třetí na začátku druhého semestru a čtvrtá splátka v polovině druhého semestru.

Postup přihlášení

  • Vyplníte elektronickou přihlášku ke studiu
  • Zaplatíte manipulační poplatek ve výši 3 000,- Kč
  • Vyberete si počet splátek za školné a zaplatíte první splátku

Daňově zvýhodněný zaměstnanecký benefit

Výdaje na studium MBA a LL.M. může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců a jedná se tudíž o daňově uznatelnou položku.

V případě zaměstnance se zároveň jedná o příjem, který je podle zákona o daních z příjmů osvobozen za předpokladu, že studium zaměstnance souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

 

Přihláška ke studiu

Formulář: přihláška ke studiu zde.

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zák. č. 101/2000 Sb.

Institutio professionae studiorum

O Ústavu

Ústav profesních studií o.p.s. je vzdělávací instituce, která realizuje specializované vzdělávací a výukové programy z oboru ekonomie, managementu a práva pro absolventy vysokých škol. Naše vzdělávací instituce i všechny naše vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii certifikací International Education Society. Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové i odborníci z praxe a probíhá formou e-learningu jako moderní formou komunikace a výuky.

Kde nás najdete

Ústav profesních studií o.p.s.
Purkyňova 787/6
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Studijní oddělení
28. října 150
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Email: studijni@upso.cz
Tel.: +420 596 602 362
Mobil: +420 606 711 742

Najít na mapě

mapa_ustav

logo-IEStwitter linkedin facebookgoogle_plus

2016 © Ústav profesních studií, Postgraduální studium managementu, ekonomie a práva